Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika Zlatého retrívra

Velikost: výška pes:56-61 cm, fena 51-56cm, váha dle výšky 30-39kg
Země původu: Anglie
Celkový vzhled: symetrický, vyvážený, statný, vyrovnaného pohybu, laskavý výraz.
Charakteristika: poslušný, inteligentní s přirozenými pracovními vlohami, laskavý, přátelský až důvěřivý
Hlava: Hlavu má vyváženou, dobře stavěnou širokou lebku bez hrubých rysů dobře sedící na krku, čenich dobře vyvinutý široký a hluboký, přičemž délka nosní části je přibližně rovna délce části lebeční, pigment houby, čenichu i očních víček je černý. Oči tmavě hnědé, dobře posazené do stran tmavá víčka, uši střední, zavěšeny přibližně v rovině očí, morda silných čelistí s pravidelným a úplným nůžkovým skusem.
Krk: dostatečně dlouhý, suchý a svalnatý.
Končetiny: Hrudní končetiny jsou rovné s dokonalým kostěným podkladem, ramena dobře přiléhají , má dlouhé lopatky se stejně dlouhým ramenem, což hrudní končetiny umísťuje pod tělo, loketní klouby jsou pevné. Pánevní končetiny jsou silná a svalnatá stejně jako bedra, dobře utvářena stehna a lýtka, dobře zauhlené kolenní klouby, hlezna jsou rovná, při pohledu zezadu se nevytáčejí ani dovnitř ani ven, zásadně nežádoucí je kravský postoj. Tlapy jsou kulaté, tzv. kočičí.
Trup: vyvážený, dobře svázaný, hrudník prostorný a hluboký, žebra dlouhá, pružná, hřbet pevný a rovný.
Ocas: nasazený a nesený podél zádě do výše hlezen bez kadeře na špičce.
Pohyb: živý a energický, u všech končetin přímý a pravidelný, krok dlouhý bez náznaků nepravidelného pohybu hrudních končetin.
Srst: hladká nebo mírně zvlněná s dobrou podsadou chránící před nepříznivým počasím, nepropustnou pro vodu, barvy jakýkoli odstín zlaté až po krémovou, nikoli však červená nebo mahagonová, přípustná jsou bílé chloupky na předhrudí.

Podmínky chovnosti

Pes: 56-61 cm, nejméně 2x VD na výstavách, z toho aspoň 1x NV,MV, speciální nebo klubové, zkoušky u Retriever klubu:OVVR, FTR, ZPR a podle ČMMJ: PZ, LZ, BZ, ZV, VZ nebo eventuelně nelovecké mimo canisterapeutických, zdravotní podmínky: DKK 0/0 až 1/1 bez omezení, 0/2 až 2/2 pouze s fenou 0/0 až 1/1, úplný chrup až 1 chybějící zub mimo řezáku (chybějící M3 se nepočítají), při chybějícím zubu je nutno krýt pouze plnochrupou fenou
Fena: 51-56 cm, nejméně 2x VD na výstavách, z toho aspoň 1x NV,MV, speciální nebo klubové, zkoušky u Retriever klubu:OVVR, FTR, ZPR a podle ČMMJ: PZ, LZ, BZ, ZV, VZ nebo eventuelně nelovecké mimo canisterapeutických, zdravotní podmínky: DKK 0/0 až 1/1 bez omezení, 0/2 až 2/2 pouze se psem 0/0 až 1/1, úplný chrup až 1 chybějící zub mimo řezáku (chybějící M3 se nepočítají), při chybějícím zubu je nutno krýt pouze plnochrupým psem
Doklady pro uchovnění:

 1. průkaz původu (originál + 1 kopie)
 2. 2x posudky z výstavy (originál + 1 kopie), alespoň na jedné musí být uvedena kontrola chrupu a výška
 3. posudek z jarního svodu (pokud není uvedený chrup a výška z výstavy)
 4. soudcovská tabulka ze zkoušek(originál + 1 kopie)
 5. kopie výsledku vyšetření DKK (označováno i jako HD)

Zkoušky

OVVR - tedy ověření vlohových vlastností retrívra se skládá z:

 1. nos
 2. vrozená chuť k práci
 3. chování po výstřelu
 4. ochota k práci ve vodě
 5. aport z vody
 6. aport z terénu
 7. kontakt s vůdcem
 8. vodění psa na vodítku
 9. vodění psa na volno

Popis zkoušek:

Úvod - před zkouškami psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce, na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně podél řady a vyřadí se konec. V případě jakéhokoli projevu agresivity vůči ostatním psům nebo lidem je pes vyloučen a projev agresivity se zapíše do průkazu původu, soudcovské tabulky a přehledu zkoušek. (Stejně se hodnotí pokud k agresivitě dojde během zkoušek). Hodnocení: vyhovující povaha - standardní, projevy agresivity - agresivní.
Nos - jeho kvalita je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli ovlivnit, zvláště pak vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo předmět, povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost, teplota vzduchu, povaha terénu, porost a podobně. Rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně na jiném místě tak, aby ho pes neviděl. Vůdce psa vypustí na pokyn rozhodčího proti větru, aby se pes mohl volně pohybovat v terénu a pach předmětu zachytit. Způsob označení předmětu psem není důležitý, podstatné je, zda předmět označí nebo přinese. Předmět je střelená nebo zhaslá zvěř, případně domácí králík nebo jiný předmět dobře držící pach. Není chybou, pokud pes předmět aportuje.
Vrozená chuť k práci - po celý čas zkoušek se hodnotí ochota a vytrvalost , s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat a aportovat střelenou zvěř, aniž by byly posuzovány vlohy ke slídění ze živou zvěří. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení, povelů, bez ohledu na počasí. Žádoucí je vášnivě a s radostí pracující retriever. Pokud pes prokázal aport zvěře pernaté nebo srstnaté, poznamená se tato skutečnost do soudcovské tabulky. Pokud prokáže pes klid před zvěří nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo nedostatek vloh k práci se zvěří. Chybou jsou neradostné, pomalé, špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport, zhaslou zvěř, nezájem o práci, stálé povzbuzování.
Chování po výstřelu - posuzováno při volném pohybu psa, pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo startovací pistole (9MM), nesmí být sledován psem ani nesmí být mířeno ve směru pohybu psa. Pes se výstřelu nesmí bát, musí zůstat klidný - známka 4. Pokud po výstřelu divočí, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce - známka 3 nebo nižší. Pokud pes odběhne od vůdce, nejde přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení.
Ochota k práci ve vodě - musí bez váhání, ochotně jít do vody za vhozeným aportem. Chyb jsou opakovaný povel, váhání, vylézání na břeh - snížení známky, pokud neuposlechne je hodnoceno známkou 0.
Aport z vody - aport je hozen rozhodčím do hluboké vody, nejméně osm metrů daleko, pes má plavat nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci, není nutno odevzdávat v sedě, ani zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu. Chyb jsou pokud odkládá aport po vystoupení z vody - znamená to snížení známky. Pokud po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí zvedat hlavu a čekat na povel, pokud tak učiní, může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout na aport, je hodnocen známkou 1.
Aport v terénu - pes musí aportovanou zvěř nebo předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci, nepožaduje se odevzdání v sedě. Chybami jsou, pokud dojde k příliš silnému nebo váhavému úchopu, načínání zvěře, hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání, chybou je, pokud pes aportuje s odkládáním s přestávkami, čeká na povel, nebo upustí před odevzdáním. Předmět vhodný k aportu z terénu i vody: druh drobné zvěře, atrapa zvěře (domácí králík), "dummy" (aportovací předmět speciální konstrukce), kozlík, pešek, nebo činka vážící minimálně 0,5 kg. Aportovací předmět musí být před zahájením zkoušek schválen rozhodčím. Volba aportu nemá vliv na hodnocení. Pokud vůdce nemá vhodný předmět na aport, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení.
Kontakt s vůdcem - pes musí reagovat na přivolání během všech disciplín, stejně tak na další povely, opakování nebo časté povely snižují ohodnocení. Pes nenechající se z jakéhokoli důvodu přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší 5 minut, je ohodnocen známkou 0.
Vodění psa na vodítku - lze posuzovat během všech disciplín nebo jako samostatná disciplína na vytýčené trase. Pes by neměl zůstávat pozadu ani předbíhat vůdce, nesmí táhnout v žádném směru.
Vodění psa na volno - na pokyn rozhodčího vůdce uvolní psa z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka, může jít volně terénem s vůdcem, pokud při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět, volný pohyb by se měl dít pouze na povel vůdce, neboť doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická vlastnost pro retrievery a měla by jim být vrozena. Pokud je veden pes po celou dobu zkoušek bez vodítka není omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu, pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit ze zkoušek. Disciplíně vodění na vodítku se musí podrobit i pes volně vedený po celou dobu zkoušek.

Soudcovská tabulka

Předmětnejnižší známkykoeficientmaximální
 I.II.III. počet bodů
Nos3321040
Vrozená chuť k práci321832
Chování po výstřelu321312
Ochota k práci ve vodě322832
Aport z vody3211040
Aport z terénu321832
Kontakt s vůdcem322416
Vodění psa na vodítku321312
Vodění psa na volno321416
Nejnižší počet bodů pro cenu204150109 232

 

Náhledy fotografií ze složky Brix od Zlaté Delfi